Relații acționariat

Cifra de afaceri brută

Capital și datorie netă

  • Datorie Netă
  • Capitaluri

Profit Net

  • Rezultat restructurare financiară
  • Profit net

Structura acționariatului

  • Structura acționariatului la data de 20.03.2017
  • 59.25% - Investitori institutionali romani
  • 7.74% - Investitori persoane fizice
  • 33% - Investitori institutionali straini

Cota națională de piață

Evoluția CEMACON vs. piața de cărămidă

  • Evoluția blocurilor ceramice (valori raportate la 2009)
  • Evoluția vânzări CEMACON (valori raportate la 2009)