Relații acționariat

Contact

Guvernanta Corporativa

Oferta rascumparare actiuni 2017

Rapoarte Anuale

Rapoarte Administrator

Rapoarte periodice

Rapoarte curente

Calendar Financiar

Informatii privilegiate

Legenda

  • RA = Raport Anual
  • RAP = Raport Anual Preliminar
  • RAGI = Raport Anual de Gestiune Individual
  • RAGC = Raport Anual de Gestiune Consolidat
  • RB = Raport Bursa de Valori Bucuresti
  • RC = Raport Curent
  • CF = Calendar Financiar
  • MCF = Modificare Calendar Financiar
  • CD = Comunicat Disponibilitate