Sistem de Management Integrat

CEMACON  a implementat  Sistemul de Management  Integrat (Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate ocupațională) în conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007 şi certificat de către  TÜV Rhainland România la data de 02.03.2016.

La CEMACON acordăm  maximă importanță protejării siguranției şi sănătății angajaților şi  colaboratorilor noştrii la locurile de muncă prin:

 • ✔ prevenirea şi reducerea riscurilor de accidentări şi  îmbolnăviri prin utilizarea de standarde de siguranţă
 • ✔ îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
 • ✔ promovarea unui comportament prudent față de riscurile specifice şi
 • ✔ respectarea tuturor cerințelor legale privind sănătatea şi securitatea in muncă.

Suntem  preocupaţi de dezvoltarea de produse durabile şi de protejarea mediului înconjurător prin minimizarea impactului în toate procesele şi activităţile noastre, prin următoarele direcţii:

 • ✔ Identificarea  activitaților care generează aspecte de mediu, controlul şi minimizarea impactul negativ asupra mediului
 • ✔ Utilizarea eficientă a materiilor prime şi eliminarea risipei de resurse naturale
 • ✔ Funcționarea în condiții optime a instalațiilor şi utilajelor
 • ✔ Prevenirea poluării mediului înconjurător
 • ✔ Investirea constantă în tehnologie nouă, eficientă energetic şi cu impact redus asupra mediului
 • ✔ Conformarea cu cerinţele legale specifice domeniului referitoare la aspectele de mediu ce rezultă din activitățile noastre
 • ✔ Conştientizarea, implicarea şi angajamentul angajaţilor pentru respectarea obiectivelor şi cerinţelor de mediu.

Echipa CEMACON este angajată în îmbunătaţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii prin urmărirea următoarelor obiective:

 • ✔ Dezvoltarea unor relații cu clienții companiei bazate pe încredere, promptitudine și satisfacerea cerinţelor acestora
 • ✔ Relaţii de parteneriat reciproc avantajoase cu furnizorii companiei
 • ✔ Profesionalismul şi implicarea personalului prin participarea la cursuri periodice şi asigurarea unui mediu de lucru performant
 • ✔ Asigurarea resurselor adecvate pentru desfășurarea activității în condiții optime
 • ✔ Dezvoltarea unor relații de afaceri bazate pe etică, comunicare eficientă cu părțile interesate și durabilitate.
Politica de confidentialitate si Conditiile de utilizare au fost actualizate incepand cu data de 24 aprilie 2018 conform legislatiei in vigoare dar si pentru a va oferi cea mai buna experienta cand ne vizitati website-ul. Sunt de acord. Nu sunt de acord.